WWF – Geef bos terug aan de aarde

Wereld Natuur Fonds - Geef bos terug aan de aarde

Lakehlaaii  community forest in Tayatchaung township, Tanintharyi division, Myanmar.

Meerdink Bruggen is Business supporter van de campagne “Geef bos terug aan de aarde”. . Een campagne waarin met financiële steun van bedrijven een deel van het Atlantisch regenwoud wordt hersteld. Vanuit de gedachte “geef bos terug aan de aarde” is het in 2050 de bedoeling dat er één biljoen bomen zijn beschermd en/of aangeplant. Als duurzaam bedrijf steunen we het WWF in 2021 met de aanplant van 777 bomen. en kunnen we ons business supporter van het Wereld Natuur Fonds noemen. Samen met overheden, andere organisaties, bedrijven en lokale gemeenschappen zetten ze alles op alles om bossen te herstellen, behouden en beschermen. #geefbosterugaandeaarde @meerdinkbruggen #azobe @Meerdink Winterswijk #bruggenmetkarakter      https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/bossen

Beverbrug Nijmegen