Vlonders Mulderplas Thull

Vlonders Mulderplas Thull

Het gebied rond Thull, Muldersplas en omgeving, met de Alfa Brouwerij als centrale spil, wordt herontwikkeld. Als onderdeel voor de gebiedsontwikkeling rondom de Mulderplas, houdt Meerdink Bruggen zich bezig met de realisatie van een tweetal vlonders. Een vlonder nabij het het orchidee-observatorium en de andere bij het riet- en biezenveld. De zichtlijnen van en naar de Mulderplas  en de Alfa worden hersteld en verkeersstromen worden geoptimaliseerd. Momenteel zijn we gestart met de engineering van de onderbouw en de prefab vlonderconstructies. #bruggenmetkarakter @meerdinkbruggen