bruggen De Krijgsman Muiden

Onze medewerkers hebben de eerste bruggen gelegd op project De Krijgsman Muiden, het herontwikkelde gebied ten westen van de historische kern van Muiden. Met de gekozen industriële look van deze duurzame brugconstructies, wat een knipoog geeft naar het verleden, geeft dit een mooi beeld in deze nieuwe woonwijk. Na aanwerken van de bruggen zullen ze spoedig toegankelijk zijn voor de fietsers en voetgangers. #bruggenmetkarakter @De Krijgsman Muiden @ Meerdink Bruggen

Recent Posts